Ambulanta za diagnostiko mišičnoskeletnega sistema

BOLEZNI MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA

Bolezni kosti, sklepov in mišic so eden najpogostejših vzrokov za obisk zdravnika. V ordinacijah splošne medicine beležijo, da je dve tretjini bolečinskih stanj, zaradi katerih se odločimo poiskati zdravniško pomoč, zaradi bolezni mišično kostnega sistema. Na porast bolezni vpliva staranje populacije, epidemija debelosti in nezadostno gibanje. Bolezni mišično-skeletnega sistema so v državah EU eden najpogostejših vzrokov za bolniški stalež, obenem pa so tudi najpogostejši razlog invalidnosti.

Vodilni simptom pri boleznih mišično-kostnega sistema je bolečina, ki vodi v izgubo funkcionalne sposobnosti in kakovosti življenja. Kot razlog se najpogosteje opredeljuje osteoartritis, revmatski artritis, osteoporoza in bolezni vratu, ramen in spodnjega dela hrbta. Bolečine v križu so mišično-kostni problem, zaradi katerega je v vsakem trenutku v bolniškem staležu do 33% populacije.

Vzroki za bolezni kosti, sklepov in mišic so različni: obremenitev z vsakodnevnimi aktivnostmi, poškodbe (zlomi, zvini, izpahi, udarci…), enolični ali ponavljajoči se  gibi in prekomerno koriščenja posameznih delov mišično-kostnega sistema, dolgotrajne imobilizacije in še posebej revmatske bolezni,  pri katerih prvenstveno pride do poškodbe in omejene funkcije sklepov in obsklepnih struktur. Med revmatskimi boleznimi razlikujemo skupine ne vnetnih in vnetnih bolezni sklepov, izvensklepni revmatizem, metabolične bolezni in regionalne ali razširjene bolezenske sindrome.

Z učinkovitim in hitrim zdravljenjem ter s hkratno edukacijo bolnika lahko preprečimo preraščanje akutne bolečine v kronično. Intervencije v življenjski stil doprinesejo preprečevanju mišično-skeletnih bolezni ter razvoju bolezni.

Zaradi svoje neškodljivosti, neinvazivnosti, dinamičnosti, priročnosti in ponovljivosti je ultrazvočna preiskava postala pomembna diagnostična metoda pri obravnavi bolnikov z okvarami mišičnoskeletnega sistema.

 

V Barsos MC izvajamo:

  • Ultrazvok mišično kostnega sistema
  • Drugo mnenje za radiološke preiskave mišično kostnega sistema

UZ MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA

Ultrazvočna preiskava mišičnokostnega sistema je neinvazivna in neboleča.

Med pregledom prikažemo obsklepne mehkotkivne strukture na različnih sklepih. Preiskava je največkrat namenjena oceni sprememb na mišicah, mišičnih kitah in obsklepnih vezeh. Ugotavljamo potek opisanih struktur, njihovo strukturo in bolezenske spremembe na njih (vnetja, raztrganine, druge bolezenske spremembe). Ultrazvočno pregledujemo lahko vse periferne sklepe zgornjih in spodnjih okončin. Preiskava omogoča izjemno dobro oceno drobnih, površinskih, mehkotkivnih struktur in ima možnost tako statične kot dinamične ocene struktur.

 

Priprava na pregled:

Za pravilno oceno najdb pri ultrazvočni preiskavi je zelo pomembno, da preiskovanec s seboj prinese vso razpoložljivo medicinsko dokumentacijo,

Posebne predpriprave niso potrebne. Med preiskavo preiskovanec sedi ali leži na preiskovalni mizi. Ob pregledu je pomembno, da je pregledovani sklep vsaj pasivno gibljiv in da sklep ustrezno premikamo med samo preiskavo. Tako lahko ocenimo potek posameznih obsklepnih struktur in jih dinamično testiramo.

 

Drugo mnenje za radiološke preiskave mišično kostnega sistema

Glede na veliko število različnih diagnostičnih modalitet in možnosti prikazovanja sprememb na mišičnokostnem sistemu ter nestandardiziranih protokolih preiskav, velikokrat pride do težjega razumevanja opisanih patoloških sprememb in najdb, navedenih pri različnih radioloških preiskavah. Zato je pogosto potrebno slikovno in drugo medicinsko dokumentacijo ponovno preučiti in oblikovati dodatno mnenje na osnovi vse priložene dokumentacije.

Drugo mnenje za opravljeno preiskavo mišičnokostnega sistema lahko pridobite ob tem, da priložite obsotoječo pisno medicinsko dokumentacijo in CD plošček z opravljeno preiskavo s pisnim izvidom. Na osnovi prinešene dokumentacije (slikovne in pisne) se lahko oblikuje drugo mnenje za dodatno pojasnilo bolnikom.

V primeru potrebe po dodatnem ustnem pojasnilu se lahko s strokovnjakom dogovorite tudi za pogovor .

doc. dr. Žiga Snoj, dr. med.
specialist radiologije
Obvestila

Trenutno ni obvestil.

Naročite se lahko vsak delovni dan po telefonu
01/242 07 01, po elektronski pošti info@barsos.si ali osebno v našem centru.