Splošna ambulanta (koncesija)

Kaj ambulanta nudi pacientu?

Izbira osebnega zdravnika je zelo pomembna. Vaš osebni zdravnik ni le oseba, ki spremlja vaše zdravstveno stanje in vas po potrebi napoti k specialistu, temveč vam je na voljo tudi v primerih, ko potrebujete posvet za boljši in kvalitetnejši življenjski slog.

Ambulanta predstavlja prvi stik bolnika z zdravstveno službo v okviru sistema zdravstvenega varstva. Glavne dejavnosti ambulante so sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih bolezni, sodelovanje z zdravniki drugih specialnosti in zagotavljanje nepretrgane zdravstvene oskrbe bolnikov skozi celotno življenje.

Pomembna dejavnost ambulante je tudi spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni. Ambulanto vodi zdravnik, ki bolnikom posreduje strokovno znanje za obvladovanje in preprečevanje bolezni ter se ob spoštovanju avtonomnosti svojih bolnikov z njimi dogovarja o načrtu zdravljenja in preventive.

 

REFERENČNA AMBULANTA

Referenčna ambulanta je razširjena oblika ambulante družinske medicine s sodobnim pristopom celostne obravnave bolnikov na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Poleg zdravnika in medicinske sestre bolnike v tej ambulanti spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. Referenčna ambulanta je namenjena pacientov, ki imajo v Barsos – MC d.o.o. registriranega osebnega zdravnika.
 
Področje dela diplomirane medicinske sestre je preventivna dejavnost, zdravstvena vzgoja in spremljanje bolnikov s kroničnimi obolenji:

 • preventivne zdravstvene preglede, ki se pričnejo že pri tridesetem letu starosti z namenom zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni.
 • zdravstveno vzgojno svetovanje o zdravem načinu življenja
 • svetuje glede dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni kot tudi ostalih dejavnikov tveganja (alkohol, kajenje, povišan holesterol …)
 • spremlja in obravnava bolnike s kroničnimi boleznimi kot so:
  • astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB),
  • sladkorna bolezen,
  • bolezni srca in žilja,
  • osteoporoza,
  • povišan krvni tlak,
  • bolezni prostate in
  • depresija.

Kronični bolniki pogosto niso pozorni na poslabšanje svoje bolezni. Diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji je strokovno usposobljena za spremljanje kroničnih bolnikov, opravi teste, v primeru slehernih odstopanj in sprememb pa se posvetuje z zdravnikom. Bolnik po potrebi še vedno obišče svojega zdravnika.

Četrtina ljudi, starejših od 26 let je predebelih, 68 odstotkov jih ima povišan holesterol, 18 odstotkov ima povišan sladkor v krvi, okoli 27 odstotkov ljudi kadi, zato obstaja pri petini moških nad 35 let in pri ženskah, starih več kot 45 let veliko tveganje, da bodo v naslednjih desetih letih doživeli srčni infarkt, možgansko kap, imeli bolezni arterij spodnjih okončin in druge zdravstvene zaplete.

Z delom v referenčni ambulanti vam zagotavljamo še bolj kakovostno obravnavo,  preprečevanje razvoja kroničnih bolezni in boljši nadzor nad že razvito kronično boleznijo.
 

POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE, KAJTI PREGLEDI SO V CELOTI BREZPLAČNI

V referenčno ambulanto se lahko prijavite na elektronski naslov referencna.ambulanta@barsos.si, ali na telefonsko številko 01/242 07 08, vsak delavnik med 13.00 in 15.00 uro.
Odgovoren za čakalni seznam je  Aljaž Vidmar, diplomiran zdravstvenik.

 

V SPLOŠNO AMBULANTO se lahko prijavite na pregled, naročite zdravila ali napotnice, na naslednjih kontaktih:

Za Tamara Fras Stefan, dr. med.:

 • po pošti na naslov BARSOS-MC, Gregorčičeva 11, 1000 Ljubljana;
 • na elektronski naslov: aplikacija Dozdravnika;
  (v primeru težav pri oddaji naročila, se obrnite na Infonet podporo – tel. 04/600 76 00 ali e-mail: podpora@dozdravnika.si)
 • telefonsko na številko 01/242 07 28, od ponedeljka do petka, od 10.00 – 12.00 ure oziroma na tel. št. 01/242 07 43 znotraj ordinacijskega časa.

Odgovorna za čakalni seznam je Marjana Nikolaš – tehnik zdravstvene nege, dosegljiva na zgornjih kontaktih.

Evidentirano število zavarovanih oseb: 2003

 

Za Martin Kenda, dr. med.:

 • po pošti na naslov BARSOS-MC, Gregorčičeva 11, 1000 Ljubljana;
 • na elektronski naslov: aplikacija Dozdravnika;
  (v primeru težav pri oddaji naročila, se obrnite na Infonet podporo – tel. 04/600 76 00 ali e-mail: podpora@dozdravnika.si)
 • telefonsko na številko 01/242 07 28, od ponedeljka do petka, od 12.00 – 14.00 ure oziroma na tel. št. 01/242 07 22 znotraj ordinacijskega časa.

Odgovorna oseba za vodenje naročilne knjige je Marjana Nikolaš – tehnik zdravstvene nege, dosegljiva na zgornjih kontaktih.

Evidentirano število zavarovanih oseb: 2042

 

Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP)

Ambulanta splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani za odrasle deluje 24 ur na dan v Urgentnem bloku Kliničnega centra (vhod iz Njegoševe ulice). Nudi nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Za nujno zdravniško pomoč v primeru življenjske ogroženosti na domu, v prometni ali drugi nesreči, pokličite na telefonsko številko 112.

Za nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu, v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, pokličite tel. 01/522 84 08.

Martin Kenda, dr. med
Martin Kenda, dr. med.
specialist družinske medicine
Tamara Fras Stefan, dr. med.
specialistka splošne medicine
Obvestila

Sporočamo vam, da bo Tamara Fras Stefan, dr. med. odsotna dne 22.05., 05.06., 06.06. in 07.06.2024. V času odsotnosti jo nadomešča Martin Kenda, dr. med. v ordinacijskem času ambulante.

Dodatno vam sporočamo, da bo Martin Kenda, dr. med. odsoten dne 31.05.2024. V času odsotnosti ga nadomešča Tamara Fras Stefan, dr. med. v ordinacijskem času ambulante.

Sporočamo vam, da je z 22.01.2024  dr. Aljoša Danieli, dr. med. prenehal z delom v koncesijski ambulanti splošne medicine. Njegovo obstoječo ambulanto je prevzela Tamara Fras Stefan, dr. med., spec. splošne medicine.

Vsi pacienti, ki ste bili registrirani pri dr. Aljoši Danieliju, lahko ob vašem naslednjem obisku podpišete »Izjavo o izbiri osebnega zdravnika« in se registrirate pri njej.

Vsi kontaktni telefonski podatki ostajajo enaki.

Hvala za razumevanje.

Na pregled se lahko naročite na sledeče načine.