prof. dr. Borut Kobal, dr. med.

  • Specialist ginekologije in porodništva

 

Diplomiral je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični izpit iz ginekologije in porodništva je opravil leta 1993. Licenco na področju ginekološke onkologije je pridobil leta 2006. Doktoriral je iz področja medenične vnetne bolezni leta 1992.

Zaposlen je v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani na Kliničnem oddelku za ginekologijo kjer je od leta 2008 tudi predstojnik. Habilitiran je v univerzitetnega učitelja v nazivom izredni profesor in predava ginekologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi gostujoči profesor na Universita La Sapienza v Rimu (Italija) in Medicinski fakulteti v Tuzli (BIH), kjer sodeluje v podiplomskem študiju in specializaciji iz ginekologije in porodništva. Demonstrira in uči minimalno invazivne kirurške tehnike v več centrih v tujini.

Je aktiven član številnih združenj s področja medicine, zlasti Slovenskega združenja za ginekološko onkologijo, patologijo in citologijo, Od leta 2008 je, skupaj s sodelavci uvedel minimalno kirurško zdravljenje v ginekološko onkologijo, metode ohranitve reproduktivne funkcije pri ginekoloških rakih, ter izboljšal kirurško zdravljenje raka jajčnika prek ustanovitve multidisciplinarnega kirurškega tima.

Od leta 1985 sodeluje v številnih raziskovalnih projektih – tako mednarodnih kot domačih in je reden predavatelj na domačih mednarodnih konferencah. Redno objavlja znanstvene prispevke s področja ginekološke kirurgije in onkološke ginekologije . V zadnjem obdobju raziskuje potencialne nove označevalce pri raku jajčnika iz ascitesa in plazme, je nosilec več terciarnih projektov, ki jih financira UKC, ter sodeluje v evropskem projektu ‘Prometov’, skupaj z Univerzo v Heidelbergu, kjer se določajo genomske in proteomske značilnosti raka jajčnika. V zadnjem letu je skupaj s sodelavci Onkološkega Inštituta v Ljubljani uvedel določanje somatske BRCA mutacije pri bolnicah z napredovalim rakom jajčnika.