prim. mag. Bernard Meglič, dr. med.

Medicinsko fakulteto v Ljubljani je končal leta 1988. Leto kasneje je opravil strokovni izpit in se zaposlil na Kliniki za nevrokirurgijo, Klinični center Ljubljana, kjer je leta 1993 zaključil magistrski študij. Specialistični izpit iz nevrologije je opravil leta 1996. Zaposlen je na Nevrološki kliniki, Klinični center v Ljubljani. Opravlja delo specialista na bolniškem oddelku, v nevrološki ambulanti in v avtonomnem laboratoriju. Opravlja tudi ultrazvočne preiskave vratnih arterij.

Je soavtor več kot 100 strokovnih in znanstvenih prispevkov v tujih in v domačih publikacijah. Je zapriseženi sodni izvedenec za področje nevrologije.