doc. dr. sci. Rado Janša, dr. med.

  • Specialist interne medicine in gastroenterologije

 

Diplomiral je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1988. Specialistični izpit iz interne medicine je opravil leta 1995. Licenco na področju internistične onkologije je pridobil leta 2006, na področju gastroenterologije pa leta 2012. Istega leta je tudi doktoriral iz področja medicine in biofizike.

Zaposlen je v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani na Kliničnem oddelku za gastroentertologijo. Habilitiran je v univerzitetnega docenta in predava interno medicino na Medicinski fakulteti in Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 2015 je bil s strani pacientov izbran kot ‘Naj specialist leta’.

Je aktiven član številnih združenj s področja medicine, zlasti Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo; je član Upravnega odbora Fundacije doc. dr. Josipa Choliewe, kjer aktivno sodeluje tudi kot član znanstvenoraziskovalnega odbora. Od leta 2007 je član Upravnega odbora Mednarodne raziskovalne skupine ARTBC v Parizu.

Od leta 1995 sodeluje v številnih raziskovalnih projektih – tako mednarodnih kot domačih in je reden predavatelj mednarodnih konferenc. Redno objavlja znanstvene prispevke s področij gastroenterologije in onkologije, zlasti pa s področij celiakije, prehranske alergije, bolezni pankreasa in raka prebavil.