Psihoterapija

Naše terapevtske metode temeljijo na analitično usmerjenem terapevtskem pristopu, na vedenjski terapiji, na relaksacijski terapiji (avtogeni trening, meditacija, hipnorelaksacija) in hipnoterapiji ter metodi Mindfullness (zavestne budnosti oz. čuječnosti).

 

Komu je namenjena psihoterapija?Psihoterapija je namenjena ljudem, ki trpijo zaradi različnih duševnih stisk kot so:

 • depresija, tesnoba, panični napadi, fobije, obsesivne misli,
 • pri partnerskih, družinskih ali drugih težavah v medosebnih odnosih,
 • pri težavah v spolnosti,
 • ob razvezah,
 • žalovanje ob izgubi bližnje osebe ali drugi boleči izkušnji,
 • se spopadajo z zasvojenostjo,
 • kažejo znake izgorelosti,
 • imajo slabo samopodobo,
 • pred težko življenjsko odločitvijo,
 • si želijo razviti osebnostne potenciale ali izboljšati kakovost življenja,
 • konflikti na delovnem mestu, motnje uspešnosti,
 • življenjske krize: npr. rojstvo otroka, »izlet iz gnezda«, upokojitev..

  

KAKO POTEKA psihoterapevtsko zdravljenje?

Psihoterapija lahko poteka v obliki individualne psihoterapije, psihoterapije parov, skupinske psihoterapije ali družinske psihoterapije.

Ker je psihoterapija pogosto dolgotrajen proces, zahteva od nas vztrajnost in potrpežljivost. Za terapijo motivirana oseba se na osnovi prostovoljne notranje odločitve vključi v terapevtski odnos. Cilj terapije je izboljšati življenjski slog, za kar je bistveno raziskati, razumeti in odpraviti težave in simptome.

Individualna psihoterapija je personalizirana. Gre za niz posebnih pogovornih situacij, katerih bistvo je, da oseba v zaprti terapevtski prostor prinese vse radosti, žalosti, krize, drame in s tem celotno življenjsko pot. Terapevt mu zagotavlja najvišjo raven strokovnega znanja ob popolni zaupnosti.

Parterapija se osredotoča na težave v odnosih. Pomembno je, da sta oba člana para motivirana za rešitev problema, le v tem primeru je terapija lahko uspešna. Pri obravnavi parov je največkrat smiselno začeti z individualno terapijo obeh partnerjev in jo nato nadgraditi v parterapiji.

Skupinska terapija je aktivnost v majhni skupini, ki razvija samospoznanje in osebnost. Učinkovita je tudi pri lajšanju stresa, napetosti in tesnobe. Poleg interakcije med terapevtom in člani skupine imajo zdravilno moč tudi učinki članov skupine drug na drugega.

 

KDAJ K NAM NA PREGLED?

Ob pojavu prvih psihičnih težav (stresa, preutrujenosti, ipd.), še posebej, če ste doživeli travmatični dogodek in še niste obiskali strokovne pomoči.

ZAKONSKA DRUŽINSKA TERAPIJA

Relacijska družinska terapija razume posameznika kot del osnovnega sistema – družine, v kateri je odraščal. Na terapiji govorimo o preteklih izkušnjah, ki so nas boleče zaznamovale. Relacijska družinska terapija je namenjena posameznikom in parom, ki jih pesti duševna stiska, težave pa imajo na področju:

 • travmatičnih izkušenj: psihična, fizična ali spolna zloraba, izkušnja abortusa, izdaje in prevare, travmatičnega poroda;
 • duševnosti:depresija, tesnoba, panične motnje, (adrenalna) izgorelost;
 • zapletenih odnosov:družina, prijatelji, sodelavci itd.;
 • odvisnosti: odnosi, alkohol, droge, adrenalin, spolnost, stres, delo;
 • soočanja s težkim položajem:neplodnost, izgube, ločitve;
 • samopodobe: občutki lastne nevrednosti, nemoči in nesposobnosti.

Psihoterapija je proces, ki lajša trenutno duševno stisko, raziskuje njene vzroke in poišče ustreznejše načine soočanja s težavami.
 

SVETOVANJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

 Delo z otroci in mladostniki poteka na drugačen način kot pri odraslih; z njimi stopamo v stik glede na starost in razvojne potrebe. Prek igre, simbolike, ustvarjanja, risanja in glasbe lažje pridejo v stik s sabo, svojimi občutki, mislimi in telesom. Skupaj raziskujemo njihov notranji svet, predvsem pa jim nudimo varen prostor, v katerem bodo lahko odkrivali sebe in svoje potenciale, pridobivali nove izkušnje ter se postopoma učili soočati z ovirami v življenju. Svetovanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki se tekom odraščanja soočajo z raznimi vprašanji, težavami ali strahovi ter bi želeli v zaupnem okolju najti nove načine premagovanja ovir na poti do sreče.

 


 
Pri otrocih se ukvarjamo z:


 • 
premagovanje strahu, treme,


 • vzpostavljanje stika s sabo, spodbujanje pozitivne samopodobe,


 • raziskovanje vprašanja na temo odraščanja,


 • prepoznavanje samega sebe in svojih potencialov,


 • učenje prevzemanja odgovornosti
,
 • premagovanje težav s koncentracijo.

Terapije se izvajajo preko ustvarjanja z različnimi materiali (rišemo, kiparimo), učenja in komuniciranja preko igre ter simbolike, glasbe, plesa, branja pravljic, igranja z lutkami in z uporabo ogromno domišljije.

dr. Gizella Kasaš Kocijančič
dipl. psihologinja, specialistka psihoterapije
Obvestila

Trenutno ni obvestil.

Naročite se lahko vsak delovni dan po telefonu
01/242 07 01, po elektronski pošti info@barsos.si ali osebno v našem centru.