Ambulanta za psihološko svetovanje

Ljudje smo pogosto pod vplivom stresnih življenjskih dogodkov, bodisi so to družinske ali z delom povezane težave, bolezni ali izgube, a rešitve ne najdemo vedno sami. Psihološka terapija je proces, v katerem terapevt klienta v zaupnem odnosu spodbuja k zavedanju samega sebe, svojih občutkov in vedenja ter ga vodi k reševanju težav. Z odpravo neželenih vedenjskih vzorcev se posledično izboljšajo posameznikovo duševno zdravje, telesno počutje in seveda medosebni odnosi. Psihološka terapija tako nudi možnost za osebni razvoj in boljšo kvaliteto življenja. 

 

KOMU JE PSIHOLOŠKA TERAPIJA NAMENJENA?Psihološka terapija je namenjena posameznikom in parom, ki se soočajo s:

 • tesnobo, 
 • iskanjem notranjega ravnovesja in miru, 
 • uravnavanjem stopnje stresa, 
 • razreševanje odnosov, konfliktov – iskanje načinov, kako v odnosih delovati bolj konstruktivno, v prid sebi in drugim (kot partnerji, starši, zaposleni, vodje itd.), 
 • predelovanjem izgub, 
 • soočanje z bolezenskimi stanji, 
 • osebnostno rastjo in druga področja.

 


   

KAJ AMBULANTA NUDI PACIENTU?


Nudimo storitev psihološke terapije oziroma svetovanja z energetsko tehniko, ki je usmerjana v iskanje globljih omejujočih prepričanj, čustev in blokad na določenem področju življenja. Nudimo tudi možnost enkratnega svetovalnega razgovora.

Enkratni razgovor je namenjen razbremenitvi trenutne stiske in iskanju konkretne rešitve za trenutno situacijo. Svetovalni razgovor ni zavezujoč za vključitev v terapevtski proces.
Posamezna seansa traja 60 minut, enkrat tedensko (oz. po dogovoru s klientom).
 

KDAJ K NAM NA PREGLED?

Ob pojavu prvih psihičnih težav (stresa, preutrujenosti, ipd.), še posebej, če ste doživeli travmatični dogodek in še niste obiskali strokovne pomoči.

ZAKONSKA DRUŽINSKA TERAPIJA

Relacijska družinska terapija razume posameznika kot del osnovnega sistema – družine, v kateri je odraščal. Na terapiji govorimo o preteklih izkušnjah, ki so nas boleče zaznamovale. Relacijska družinska terapija je namenjena posameznikom in parom, ki jih pesti duševna stiska, težave pa imajo na področju:

 • travmatičnih izkušenj: psihična, fizična ali spolna zloraba, izkušnja abortusa, izdaje in prevare, travmatičnega poroda;
 • duševnosti:depresija, tesnoba, panične motnje, (adrenalna) izgorelost;
 • zapletenih odnosov:družina, prijatelji, sodelavci itd.;
 • odvisnosti: odnosi, alkohol, droge, adrenalin, spolnost, stres, delo;
 • soočanja s težkim položajem:neplodnost, izgube, ločitve;
 • samopodobe: občutki lastne nevrednosti, nemoči in nesposobnosti.

Psihoterapija je proces, ki lajša trenutno duševno stisko, raziskuje njene vzroke in poišče ustreznejše načine soočanja s težavami.
 

SVETOVANJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

 Delo z otroci in mladostniki poteka na drugačen način kot pri odraslih; z njimi stopamo v stik glede na starost in razvojne potrebe. Prek igre, simbolike, ustvarjanja, risanja in glasbe lažje pridejo v stik s sabo, svojimi občutki, mislimi in telesom. Skupaj raziskujemo njihov notranji svet, predvsem pa jim nudimo varen prostor, v katerem bodo lahko odkrivali sebe in svoje potenciale, pridobivali nove izkušnje ter se postopoma učili soočati z ovirami v življenju. Svetovanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki se tekom odraščanja soočajo z raznimi vprašanji, težavami ali strahovi ter bi želeli v zaupnem okolju najti nove načine premagovanja ovir na poti do sreče.

 


 
Pri otrocih se ukvarjamo z:


 • 
premagovanje strahu, treme,


 • vzpostavljanje stika s sabo, spodbujanje pozitivne samopodobe,


 • raziskovanje vprašanja na temo odraščanja,


 • prepoznavanje samega sebe in svojih potencialov,


 • učenje prevzemanja odgovornosti
,
 • premagovanje težav s koncentracijo.

Terapije se izvajajo preko ustvarjanja z različnimi materiali (rišemo, kiparimo), učenja in komuniciranja preko igre ter simbolike, glasbe, plesa, branja pravljic, igranja z lutkami in z uporabo ogromno domišljije.

Špela Bök
diplomirana psihologinja
Obvestila

Trenutno ni obvestil.

Naročite se lahko vsak delovni dan po telefonu
01/242 07 00, po elektronski pošti info@barsos.si ali osebno v našem centru.